Aanmelding en toelating


Op het Frits Philips bieden we gymnasium-, atheneum-, havo- en mavo-onderwijs aan. 
Als je naar de brugklas van Frits Philips lyceum-mavo wilt, ben je in principe toelaatbaar wanneer je minimaal een vmbo-t(=mavo)-advies van de basisschool hebt gekregen. We plaatsen je in een mavo-, havo-/mavo-, havo-, vwo-/havo-, vwo- of een gymnasium-brugklas.  Het advies van de basisschool is leidend bij de plaatsing. Als je een enkel vwo-advies hebt, kun je je aanmelden voor de gymnasiumbrugklas en in april meedoen aan onze ‘gymnasium-voorbereidingsdagen’.

Aanmelding en toelating leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
Het is voor ons van belang de ondersteuningsbehoefte zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit om te kijken of wij de ondersteuning kunnen bieden die uw zoon of dochter nodig heeft.
Hiervoor plannen we graag een kennismakingsgesprek in. U kunt hiervoor t/m eind januari via Mw. Claudie Verspaandonk een afspraak maken.

Aanmeldingen schooljaar 2019-2020
In de week van 4 februari vond de aanmelding plaats voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Op 20 maart wordt aan deze leerlingen de toelatingsbrief verstuurd.

Aanmeldingsdagen voor reguliere leerlingen:
- maandag 11 en dinsdag 12 maart 2019: 
van 16.00 uur tot 17.00 uur & van 19.00 uur tot 21.00 uur
- woensdag 13 maart 2019:
van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Van de basisschool ontvangt u een voorbedrukt (blauw) aanmeldformulier. Daarnaast vragen wij u om ook het aanvullend formulier, zie onderstaand, in te vullen en mee te nemen naar een van onze aanmelddagen.

Op 17 april wordt de toelatingsbrief verstuurd aan leerlingen die zich in de week van 11 maart bij ons aanmelden voor de brugklas. 

Inschrijvingen brugklas 2019-2020 gesloten
Na een succesvolle inschrijfperiode, die woensdagmiddag werd afgesloten, is de inschrijving voor klas 1 gesloten. Wij zijn er trots op dat zoveel kinderen voor het Frits Philips gekozen hebben. Helaas is er geen plek meer voor nieuwe inschrijvingen voor klas 1, ook niet na herziene adviezen. Bij de reeds aangemelde leerlingen zullen we pogen zo goed mogelijk rekening te houden met eventueel herziene adviezen en bekijken of de indeling daarop aangepast kan worden.

Coördinatoren aanname brugklasleerlingen:
Mw. Annemiek Slob
Mw. Inge van Dinteren
Dhr. Yob van der Woude (leerlingcoördinator brugklas)
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma