Aanmelding en toelating


Klik hier voor de brugklasfolder 2018-2019
Klik hier voor de gymnasiumbrugklasfolder 2018-2019

Op het Frits Philips bieden we gymnasium-, atheneum-, havo- en mavo-onderwijs aan. Als je naar de brugklas van Frits-Philips lyceum-mavo wilt dan ben je in principe direct toelaatbaar wanneer je minimaal een vmbo-t(=mavo)-advies van de basisschool hebt gekregen. We plaatsen je in een mavo-, havo-/mavo-, havo-, vwo-/havo-, vwo- of in een gymnasium-brugklas. In schooljaar 2018-2019 starten we met een gymnasium-brugklas. Als je een puur vwo-advies hebt en meedoet aan onze ‘gymnasium-voorbereidingsdagen’ dan kun je plaatsnemen in de gymnasium-brugklas. 
 

Mocht u tijdens de aanmelddagen van 5 t/m 7 maart niet in de gelegenheid zijn geweest op uw kind bij ons in te schrijven, neemt u dan even contact op met mw. Inge van Dinteren, mw. Annemiek Slob-van der Lugt of dhr. Yob van der Woude, coördinatoren brugklasinstroom, tel. 040-2412844.

 

 

Procedure na aanmelding
 
Op 15  maart wordt de aannamebrief aan leerlingen uit het vroegaanmeldingstraject verstuurd. Op 18 april wordt de aannamebrief verstuurd aan leerlingen uit de reguliere aanmeldweek.
 
De eindtoets wordt pas na de aanmeldingen afgenomen en is meer een bevestiging achteraf. De basisschool kan op basis van de uitslag van de eindtoets het advies nog wel naar boven bijstellen, maar niet naar beneden. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerling en de ouders. De basisschool geeft een herzien advies aan ons door. Als u op basis van het herzien advies voor uw kind een plaatsing op een hoger niveau wilt, kunt u een mailtje sturen naar een van onze collega’s instroom brugklassen of de teamleider van de brugklassen.
 
De kennismakingsmiddag van alle nieuwe brugklasleerlingen is op woensdag 20 juni van 14:00 tot 15:30 uur. Leerlingen maken dan kennis met hun toekomstige klasgenoten en mentor en krijgen informatie over o.a. de boekenlijst en de start van het nieuwe schooljaar.
 
Tijdens deze kennismakingsmiddag is er een pasmoment ingelast voor reguliere gymkleding maar ook voor het High School Eindhoven sporttenue. Van leerlingen wordt verwacht dat ze tijdens de gymlessen een Frits Philips gymshirt dragen, de kosten hiervoor bedragen
€ 15,-, het shirt wordt geleverd door Hooghuis Sportservice. Optioneel is een korte zwarte broek, deze kost € 10,-. Meer informatie hierover ontvangt u in de eerste week van juni.
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers
via Internet Explorer

Youtube

Facebook

Outlook
leerlingen

Instagram

Simulise
portfolio-
programma