Buitenlandse reizen


Het Frits Philips Lyceum-mavo is aangesloten bij ELOS- grensoverschrijdend onderwijs. Dit houdt in dat er in het kader van internationalisering uitwisselingen plaatsvinden met scholen in het buitenland en dat daar contact is met leeftijdsgenoten in een andere taal.
De reizen kunnen onderdeel uitmaken van de studielast in de Tweede Fase. In een aantal taalgebieden ondersteunen de reizen de voorbereiding op de examens van het Cambridge, Dele, Delf scolaire of Goethe-programma. Een aantal andere reizen ondersteunt het programma van vakken als CKV, de talen, aardrijkskunde en geschiedenis. 

Deelname aan een reis vindt plaats op basis van vrijwilligheid en staan in het kader van internationalisering. De reizen zijn dus geen verplicht onderdeel op school. 
Coördinatoren van de buitenlandse reizen zijn onze docenten mw. Kerina Heesakkers en mw. Tamara de Jong.

 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers
via Internet Explorer

FritsFlits

Youtube

Facebook

Outlook
leerlingen

Instagram