Excursies


Elk jaar worden er diverse excursies georganiseerd. Dat kan zijn voor bepaalde leerjaren of bepaalde vakken. 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers
via Internet Explorer

Youtube

Facebook

Outlook
leerlingen

Instagram

Simulise
portfolio-
programma