5, 6 en 7 maart aanmelding brugklas schooljaar 2018-2019


Als je naar de brugklas, gymnasium of atheneum of havo of  mavo van Frits-Philips lyceum-mavo wilt dan ben je in principe direct toelaatbaar wanneer je minimaal een mavo-advies van de basisschool hebt gekregen. We plaatsen je in een mavo, havo/mavo, havo, vwo/havo of in een vwo-klas. Na leerjaar 1 is er de mogelijkheid om door te stromen naar 2 gymnasium mits er wordt voldaan aan de daaraan gestelde eisen.
In schooljaar 2018-2019 starten we met een gymnasium brugklas. Als je een puur vwo-advies hebt en meedoet aan onze ‘gymnasium-voorbereidingsdagen’ dan kun je plaatsnemen in de gymnasium brugklas. 

Klik hier voor de brugklasfolder 2018-2019

De aanmeldingsdata voor schooljaar 2018-2019 zijn:

Het is fijn als ouders samen met hun zoon of dochter naar één van de aanmeldingsdagen komen. Daarnaast hebben we ook een kopie, van de voor- en achterkant, van een paspoort of identiteitsbewijs, met vermelding van het burger-servicenummer van uw zoon of dochter, nodig. 

Mocht u op de genoemde dagen verhinderd zijn, neemt u dan even contact op met mw. Inge van DinterenAnnemiek Slob-van der Lugt of dhr. Yob van der Woude, coördinatoren brugklasinstroom, tel. 040-2412844.

 

 Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma