Het Frits-team feliciteert alle geslaagden!


We zijn trots om te mogen melden dat vele examenleerlingen in het eerste tijdvak al zijn geslaagd.
 
Het gaat om 98 geslaagden op mavo (83,8%), 116 geslaagden op havo (82%), en 73 geslaagden op vwo (97,3 %).
 
Van harte gefeliciteerd!
Alle nog niet geslaagden wensen wij enorm veel succes in het tweede tijdvak!

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma