Rob Schuurmans nieuwe rector


Beste leerlingen en ouders,
Vanaf juni 2018 is de leiding van het Frits Philips in handen van interim rector Wiel Sporken. Hij blijft tot het moment dat er een nieuwe rector aan zal treden.
Direct na de zomervakantie is de benoemingsprocedure gestart voor de nieuwe rector. Op basis van het profiel dat is opgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad van onze school, is gezocht naar de beste kandidaat voor het Frits Philips. Wij zochten een persoon die goed past bij het Frits Philips. Iemand met een duidelijke onderwijskundige visie op welk soort onderwijs leerlingen de komende jaren nodig hebben en die de school daarin kan leiden. Iemand met passie voor onderwijs en die onze medewerkers kan stimuleren om het beste uit onze kinderen te halen. Die hebben wij gevonden in de persoon van Rob Schuurmans. Rob Schuurmans is 40 jaar, heeft geschiedenis gestudeerd, is getrouwd en vader van twee kinderen. Op dit moment is hij conrector vwo in Oosterhout.
Rob Schuurmans begint op 1 maart 2019, maar zal de komende maanden zeker al op school aanwezig zijn.
 
Ik hoop u met dit goede nieuws voldoende geïnformeerd te hebben.
 
 Martin van den Berg
directeur-bestuurder
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma