Instromen hogere leerjaren


Op het Frits Philips bieden we gymnasium-, atheneum-, havo- en mavo-onderwijs aan. Leerlingen die willen instromen gedurende het schooljaar of in een hoger leerjaar kunnen contact opnemen met de teamleiders van het betreffende jaar. 

Voor 4 havo en 5 vwo gelden de navolgende procedures.

Instroomprocedure havo 4  Instroomprocedure vwo 5Aanmelden instromers klas 2 en hoger voor schooljaar 2018/2019 
Aanmelden voor klas 2 en hoger voor schooljaar 2018/2019 kan pas vanaf 28 mei. Vanaf die datum kunt u het aanmeldformulier op deze pagina downloaden. Het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier kunt u sturen naar de teamleider van het betreffende leerjaar. Na ontvangst van het aanmeldformulier zal de teamleider informatie inwinnen bij de huidige school van uw kind, het advies van deze school zal gevolgd worden.
 
Pas na de bevorderingsvergaderingen op vrijdag 5 juli, is voor ons duidelijk of wij nieuwe leerlingen kunnen plaatsen, omdat dan pas zichtbaar is hoeveel leerlingen van onze school doorstromen naar een volgend leerjaar.

Uitzondering hierop zijn de aanmeldingen van leerlingen afkomstig van Antoon Schellens, Eerste Opvang Anderstaligen, De Berkenschutse, Helder en De Taalbrug. Hiervoor geldt dat zo spoedig  mogelijk een brief wordt verstuurd waarin staat of een leerling wordt aangenomen.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de teamleider, zie onderstaand overzicht.
 

Teamleiders  
dhr. Yob van der Woude klas 1
dhr. Frits Timmermans (plv. teamleider) klas 2
dhr. Thijs Kwaspen mavo 3 en 4
dhr. Pascal Zwanen havo en vwo 3
mw. Ingrid van Griensven havo 4 en 5
dhr. Sjoerd de Wit vwo 4, 5 en 6

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma