Klankbordgroep


In schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met de pilot 'Klankbordgroep'.

Deze groep ouders komt drie keer per jaar met de teamleider bij elkaar om te praten over onderwijs, communicatie en organisatie. Persoonlijke zaken en/of acute problemen worden niet in de klankbordgroep besproken.

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma