Leerlingcoördinatoren


De 6 leerlingcoördinatoren ondersteunen de 3 afdelingsleiders. De leerlingcoördinator is de spil in het team van mentoren, verzuimcoördinator en interne en externe ondersteuningsstructuur. 
 

Afdeling Leerlingcoördinatoren
brugklas dhr. Yob van der Woude
mavo dhr. Erik Hetjes
havo onderbouw mw. Sandra Hendrikx
havo bovenbouw dhr. Thijs Theunissen Med
vwo onderbouw mw. Darlyse Comenencia Med
vwo bovenbouw dhr. Willem Willems
   
  Afdelingsleiders
mavo dhr. Frits Timmermans
havo mw. Ingrid van Griensven (MEd)
vwo mw. Kerina Heesakkers

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma