Medezeggenschap


Per 1 augustus 2016 is er een Medezeggenschapsraad (MR) voor de drie scholen van de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs (SECVO). De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders, leerlingen en medewerkers.

Daarnaast heeft elke school ook een deelraad die bestaat uit ouders, leerlingen en medewerkers. 
Voorzitter van de deelraad is mw. drs. Miriam Strous, docent Duits.
De namenlijst van de MR-leden van Frits Philips lyceum-mavo wordt aan het begin schooljaar 2017-2018 hier gepubliceerd.

Reglement Medezeggenschapsraad 2016
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers
via Internet Explorer

Youtube

Facebook

Outlook
leerlingen

Instagram

Simulise
portfolio-
programma