Toetsweken en herkansingen


Frits Philips lyceum-mavo werkt met vier toetsweken per jaar. Dit geldt voor alle leerjaren. Van tevoren wordt afgesproken voor welke vakken er toetsen worden afgenomen zullen worden in die periode.

De herkansingsregeling voor de bovenbouwleerlingen is opgenomen in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Het PTA wordt voor 1 oktober uitgereikt aan de leerlingen en gepubliceerd in de ELO van Magister. Inschrijven voor de herkansingen gebeurt via Magister, de leerlingen ontvangen hierover tijdig bericht.


Contactpersonen voor de toetsweken zijn:

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers
via Internet Explorer

Youtube

Facebook

Outlook
leerlingen

Instagram

Simulise
portfolio-
programma