VakantieroosterWijzigingen ten gevolge van bijzondere omstandigheden voorbehouden. Bij hoge uitzondering is extra verlof mogelijk. Ouders kunnen dat aanvragen met dit formulier

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers
via Internet Explorer

FritsFlits

Youtube

Facebook

Outlook
leerlingen

Instagram